• مجتمع خوارزمی در سال 1370 افتتاح شد. مجتمع آموزشی خوارزمی حدود 22 سال قبل به همت سه شخصیت فرهنگی و علاقه مند به آموزش و پرورش تأسیس گردید و به عنوان یک مرکز آموزشی اسلامی و نمونه و فعال ، طی این سالها خدمات بسیاری در عرصه تعلیم و تربیت ارائه نموده است. هم اکنون مجتمع آموزشی خوارزمی شامل سه مقطع تحصیلی از پیش دبستانی تا راهنمایی و پسرانه شامل پیش دبستانی و دبستان، و در کل حدودا 900 دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده و مهمترین اهداف ما تربیت شهروندانی شاد ، سالم و پرتلاش و مسئول و مهربان است .